Diş çekimi - İstanbul

diş çekimi nasıl yapılır, fiyatları, sonrası İstanbul

Diş çekimi işlemi bilhassa korku sebebiyle pek çok kişi tarafından ertelenmektedir. Bu durum ağız bölgesinde olduğu kadar kalp, karaciğer gibi hayati organlar için de riskli olabilir. Uygun anestezi ile 20'lik diş çekimi dahi zor bir işlem değildir.

Diş çekimi işlemi, İstanbul'da bulunan Dentavita ağız ve diş sağlığı kliniğinde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ağız ve diş sağlığınızı, deneyimli ve güvenilir diş hekimlerimize emanet etmek isterseniz, diş çekimi işlemi için İstanbul’da bulunan diş kliniğimiz ile iletişim kurarak randevu oluşturabilirsiniz.

Diş çekimi nedir?

Diş çekimi, dişin onarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, çevredeki dokularda hasar meydana getirmeden dişin kemik içindeki yuvasından çıkartılması işlemidir. Diş çekim işlemi genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Diş neden çekilir? Diş çekimi hangi durumlarda uygulanır?

Süt dişlerin yerini alan kalıcı dişlerin hayat boyu kullanımı ve korunarak ağızda tutulması asıl amaç olmasına rağmen, bazı durumlarda diş çekimi kaçınılmaz olmaktadır. Diş çekimi aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır.

 • Tedaviler yetersiz kalıyorsa
 • Dişte meydana gelen çürük ve kırık sebebiyle dolgu, kanal tedavisi, kron ve diş kaplama yapılamadığı durumlarda. (Diş çürükleri diş pulpası denilen sinir ve kan damarı bakımından zengin olan diş özüne kadar ilerlemiş, yani peridontitis şiddetlenmiş ise antibiyotik ve kanal tedavisi ilk seçenektir. Ancak bu durumda dahi kanal tedavisi yeterli olmuyorsa enfeksiyonun yayılımını önlemek için diş çekimi gerekmektedir.)

 • Çene kemiğine kadar ilerlemiş düzeyde diş eti iltihabı varsa
 • İlerlemiş diş eti iltihabı varlığında dişin çevresindeki destek dokularda önemli kayıplar söz konusu ise (diş eti, periodental lifler ve çene kemiği etkilenmiş ise) diş çekilebilir.

 • Ortodontik tedavi ile düzenli bir diz dizilişi sağlamak için
 • Çeneye tam olarak sığmayan fazla sayıda dişin bulunduğu veya diziliş hattı haricinde yamuk dişlerin var olduğu durumda diş çekimi düşünülür. Diğer dişlerin çıkmasına yer açmak amacıyla ortodonti tedavisi ve şeffaf plak-invisaling (telsiz ortodonti) tedavilerinde diş çekimi gerekebilir.

 • 20'lik diş ve gömülü diş problem doğuruyorsa
 • Diş eti içinde gömülü olan veya yarısı gömülmüş olan dişlerde zamanla meydana gelen kalıcı ağrılar (özellikle şiddetli ağrıyan 20'lik diş), çürükler ve inatçı abseler varsa. 20'lik diş çenenin en arkasında yer alan ve en son çıkan dişlerdir. Bazı hastalarda kolay bir şekilde çıkar. Bazı durumlarda ağrılı çıkabilir veya gömülü olabilir. 20'lik dişlerin komşu dişlere zarar verdiği durumlar da olmaktadır. Bu sebeple 20'lik dişlerin çekilmesi gerekebilir.

 • Enfeksiyonun tehlike oluşturacağı riskli hastalıkların varlığı halinde
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanıldığı durumlarda (kemoterapi, organ nakli gibi) enfeksiyon hasta için risk olduğundan bu durumda dişteki enfeksiyonun yayılmasını önlemek için diş çekimi yapılabilir.

 • Bazı estetik kaygılar sebebiyle
 • Diş çekimi, bazı durumlarda dişin herhangi bir sebeple formu bozulduğunda ve başka bir restorasyon imkanı bulunmadığında estetik kaygılar sebebi ile yapılabilir.

 • Dişlerin sallanması durumunda
 • Diş etini çevreleyen periodontal dokularda meydana gelen hasarlar sebebiyle dişler sallanabilir ve fonksiyonunu gerçekleştiremez. Bu sebeple diş çekilmesi uygun görülebilir.

 • Tümör veya inatçı kistlerin varlığı sebebiyle diş çekim işlemi yapılmaktadır.
 • Aktarmış olduğumuz durumlarda diş çekimi son çare olarak düşünülür. Diş çekimi için kararı verecek olan diş hekimidir. Tedavi seçenekleri değerlendirilir ve hasta için en uygun olan tedavi gerçekleştirilir. Başarısız neticeler alınırsa diş çekimi yapılır.

Diş çekimi öncesi neler yapılmalıdır?

 • Kalp, diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar varsa hekimle paylaşılır. (Anestezi yöntemi için önemlidir. Bazı hastalıklara bağlı olarak genel anestezi yapılamaz veya özel önlemler alınarak yapılır. Kullanılan ilaçların bilinmesi de bu açıdan önem taşır)
 • Kullanılan ilaçlar hekime söylenir.
 • Hamile olan hasta hekime durumu bildirir. (Anestezik madde kullanılacağı için önemlidir. Hekim diş çekimi sonrası da ilaç önerebilir. Bu durumda kullanılacak ilaç da hamileler için riskli olabilir)
 • Diş çekimi için kliniğe gitmeden önce dişler fırçalanır.
 • Kliniğe gitmeden önce antiseptik özellik taşıyan gargara kullanılır. (Diş çekimi sonrası kanamalar sebebiyle oluşabilecek enfeksiyonun yayılması önlenebilir)
 • Hekim hastayı muayene eder ve röntgen çekerek çene kemiğinin ve dişin durumunu, dişin kök sayısını, dişte şekil bozukluğu olup olmadığını belirler. Ağır vaka durumu var ise hastayı çene cerrahına gönderebilir.
 • Enfeksiyonun var olup olmadığı (abse varlığı gibi) tespit edilir. (Enfeksiyon var ise önce antibiyotik kullanılarak enfeksiyon giderilmeli sonra diş çekimi yapılmalıdır)

Diş çekimi nasıl yapılır?

 • Diş çekim işlemi diş hekimi tarafından gerçekleştirilir.
 • Diş çekimi, gerekli tedbirler alınmaz ve uzman diş hekimleri tarafından yapılmazsa çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

 • Hasta muayene edilir, röntgen çekilir.
 • Diş çekilmeden önce diş hekimi hastayı muayene eder. İhtiyaç halinde röntgen çeker veya yakın dönemde çekilmiş röntgen görüntüsünü inceler. Hastanın kullandığı ilaçlar konusunda bilgi alır. En uygun diş çekimi işlemine karar verir.

 • Diş çekimi yapılacak bölge uyuşturulur.
 • Diş çekimi yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Böylece hasta diş çekim işlemi sırasında ağrı hissetmez. Anestezi ilacı enjeksiyon yöntemi ile bölgeye iletilir. Çok kısa bir süre içerisinde uyuşma meydana gelir ve ardından işleme başlanabilir. Daha ağır ve zor geçmesi beklenen vakalarda ve hastanın endişe ve korkusunun çok yüksek olduğu durumlarda (20'lik diş endişesi gibi) lokal anestezi sedasyon ile desteklenebilir veya genel anesteziye ihtiyaç duyulabilir.

 • Uyuşma için beklenir.
 • Lokal anestezi yapıldıktan sonra birkaç dakika beklenir. Diş hekimi dişlerde hissin var olup olmadığını anlamak için uyuşukluğu kontrol eder. Yeterli uyuşukluk var ise diş çekim işlemine başlanır.

 • Diş çekim işlemi gerçekleştirilir.
 • Özel bir aletle yanlarından baskı uygulanarak diş yukarı doğru itilir. Forseps veya dayye gibi isimlerle de anılan alet ile diş kenarlarından kavranır ve sağa sola hareket ettirilerek diş kendisini çevre dokulara bağlayan bağlarından kolay bir şekilde ayrılır. Ağır vakalarda diş etinde kesik atılarak diş çekimi gerçekleştirildiğinden diş etine birkaç dikiş atılır. 20'lik diş çekimi nasıldır? Gömülü diş veya sürmüş diş (yeterince çıkmış) olup olmadığına bakılmaksızın diş çekim işleminin zorluğu dişin kemikle olan ilişkisine ve köklerin durumuna bağlıdır. Gömülü olmayan bir 20'lik diş ile normal diş çekimi arasında belirgin bir fark yoktur. Gömülü diş çekimi sırasında, dişe ulaşabilmek için diş etine küçük bir kesik atılır. Diş eti kaldırılıp dişin görülmesi için rahat bir alan sağlandıktan sonra çekim işlemi gerçekleştirilir.

 • Bazı diş çekimleri kolay iken bazı dişler parçalı olarak çekilebilir.
 • Bazı durumlarda çürük bir diş çekim aşamasına gelene kadar zaman diliminde yerinden oynamaya başlar. Bazı dişler ise belirgin derecede sallantılıdır. Bu durumlarda çekim işlemi daha kolay olmaktadır. Bazı hastaların dişleri kök yapısının düzensiz olması, dişlerin gömülü veya çok çürük olması sebebiyle diş çekimi tek parça halinde gerçekleşmeyebilir. Bu durumda diş parçalı olarak yuvasından uzaklaştırılır.

 • Diş çekimi yapılan yere gazlı bez yerleştirilir ve kanama durdurulur.
 • Çene kemiğinden ayrılan dişin yuvasında kan birikmeye başlayacağı için diş hekimi kanamayı durdurmak için hastanın ağzına tampon denilen gazlı bez yerleştirir ve hastanın tampona basmasını ister. Tampon yaklaşık olarak 20-30 dakika kadar ağızda tutulur.

 • Diş çekim işlemi yaklaşık olarak 20 dakika sürer.
 • Diş çekim işlemi dişin yapısına ve diş hekiminin tecrübesine bağlı olmakla birlikte ortalama olarak 20 dakika kadar sürmektedir.

 • Diş hekimi hastaya tavsiyelerde bulunur.

Diş çekimi sonrası neler yapılmalıdır?

Diş çekimi sonrası rahatsızlıkları en az seviyeye indirmek, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için atılması gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Reçete edilmeyen veya hekimin tavsiye etmediği ilaçlar (antibiyotik, ağrı kesiciler) kullanılmamalıdır.
 • Kanamayı durdurmak ve pıhtı oluşumunu hızlandırmak için çekilen diş bölgesine yerleştirilen gazlı bez 30 dakika kadar nazikçe ısırılmalıdır. Tampon ağızdan hemen uzaklaştırılmamalıdır.
 • Ağızda tükürük biriktirilmemelidir. Aksi halde kanamalar artabilir.
 • Diş çekimi sonrası ağızda şişlik olabilir. Şişlik oluşumunu azaltmak için 5 dakika süreyle buz torbaları belirli aralıklarla dişin çekildiği bölgeye konulabilir. Buz yanığı oluşmaması için buz torbasını uzun süre bekletmekten kaçınılmalıdır.
 • Diş çekim işleminden sonraki 24 saat boyunca diş yuvasında oluşan pıhtıyı hareket ettirmemek için ağıza alına su şiddetli şekilde çalkalanmamalı ve şiddetli tükürme işlemi yapılmamalıdır.
 • 24 saat sonrasında ise yarım çay kaşığı tuz ile bir bardak ılık suyu birbirine karıştırarak ağız yıkanabilir.
 • Kanamaya meydan vermemek ve iyileşmeyi hızlandırmak için (tamamen sonlandırılmıyorsa dahi) birkaç gün sigara içimine son verilmelidir.
 • Özellikle ilk gün, yatma işlemi sırasında başın altına yüksekçe yastık yerleştirilerek baş yukarda tutulmalıdır. Bu durum ödem ve kanamayı azaltacaktır.
 • Dil ve dişler nazikçe fırçalanmalı ve operasyon sahasının uzağında olmak üzere diş ipi kullanımına devam edilmelidir. Bu durum enfeksiyon oluşumunu azaltacaktır.
 • Diş çekimi sonrasında uyuşmanın etkisinin geçmesi ile birlikte ağrı hissedilebilir. Bu durumda aspirin harici tavsiye edilen ağrı kesiciler kullanılabilir. Diş çekimi sonrası ateş genel olarak görülmez. 24 saat boyunca gerçekleşecek hafif kanamalar ve ağızdaki belirgin olmayan şişlik normaldir. 24 saati geçen şiddetli ağrı ve kanamalar, ateş, titreme, bulantı, kusma, kızarıklık, öksürük ve göğüs ağrıları var ise derhal hekim bilgilendirilmelidir.
 • Dişler çene kemiğine bağlı olduğundan diş çekim işlemi sonrasında kemik ortaya çıkar. Bazen bu kemiğin görülmesi sonucunda çekilen dişten parça kaldığı düşünülebilir. Bu bölgeye dili veya başka bir cismi değdirmemek gerekir. Birkaç gün sonra kemik üzerini diş eti örtecektir.
 • Gıda tüketimi için uyuşukluğun geçmesi beklenmelidir. Bu süre 2-4 saat arasında değişebilir. Sonrasında da birkaç gün yumuşak ve ılık tüketilmelidir. Bölge sert, asitli, baharatlı, çok sıcak veya çok soğuk gıdalarla tahriş edilmemelidir.
 • İlk 24 saat içinde banyo yapmamak isabetli olur. Aksi halde sıcak su kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Diş çekimi sonrası dikiş atıldıysa kontrol randevusu unutulmamalıdır.

Diş çekiminin riskleri var mıdır? Diş çekimi sonrası komplikasyonlar nelerdir?

Diş çekimi sırasında dişin kırılması, enfeksiyon gelişimi (özellikle çekilmiş olan diş yavaşının enfeksiyon kapması olan alveolit), şişlik, kanama, iyi yapılmayan diş çekimi sebebiyle diş kalıntısı, özellikle diş kalıntılarına bağlı gelişen kist oluşumu hastanın çekim öncesi dişi ve diş eti durumuna, hekimin tecrübesine, çekim sonrası kaidelere dikkat edilip edilmemesine bağlı olarak gelişebilir. Bunun yanında daha ciddi durumların göstergesi olarak şiddetli ağrı ve kanamalar, ateş, titreme, bulantı, kusma, kızarıklık, öksürük ve göğüs ağrıları da nadiren görülebilir. Bu durumlarda acilen diş hekimine başvurulmalıdır.

Diş çekimi fiyatları ne kadar? İstanbul

Diş çekimi fiyatları, İstanbul’da diş kliniğinin lokasyonu ile birlikte birçok faktörden etkilenmektedir. Hastalarımızın klinik seçiminde diş çekimi fiyatlarının yanında alacakları tedavi hizmetinin kalitesini de sorgulamaları önem arz etmektedir. Diş çekimi işlemini uygun fiyatlarla İstanbul’da kaliteli bir diş kliniğinde yaptırmak istiyorsanız bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular Diş Çekimi İstanbul

Çekilen diş kaç gün ağrır?

Diş çekiminden sonra ağrı olmayabilir. Bununla birlikte 1-2 gün boyunca ağrı olması normal kabul edilir. Ancak bu ağrı diş çekiminin zorluğuna bağlı 1-3 hafta devam edebilen iyileşme sürecinde de devam edebilir. Diş çekimi sonrası şişlik de ağrıya sebep olabilir. Buz terapisi tavsiye edildiği gibi kullanılırsa ağrı azaltılabilir. Ağrıyı azaltmak için diş çekimi sonrası yapılması gerekenler konusunda dikkatli olunmalı diş hekiminin tavsiye ettiği aspirin dışındaki ağrı kesiciler önerilen şekilde kullanılmalıdır.

Diş çekimi acıtır mı? Diş çekimi ağrılı bir işlem mi?

Hastaların çoğu diş çekilirken ağrı hissedeceğini düşünür ve endişe eder. Hastaya lokal anestezi uygulandığı için diş çekimi sırasında ağrı olmaz ve acı hissedilmez. Diş hekimi diş çekimi öncesi zaten bölgenin uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. Uyuşma olmadan diş çekim işlemine başlanmaz. Bazı insanlarda diş çekimi sonrası kişinin ağrı eşiğine de bağlı olarak birkaç gün süren sızılar olabilir. Dişin iltihaplı olması veya çekim işleminin zor geçmesi gibi durumlarda çekimden sonra ağrı biraz daha uzun sürebilir. Bu ağrılar tavsiye dilen ağrı kesicilerle dindirilebilir.

Diş çekimi sonrası alveolit belirtileri nelerdir?

Alveol, dişlerin çene kemiği içinde bulunduğu yerdir. Alveolit ise diş çekimi sonra burada oluşabilen iltihabi hastalıktır. Diş çekimi sonrası boşluk kan ile dolmalı ve pıhtı oluşmalıdır. Çeşitli sebeplerle bu durum tam olarak gerçekleşmez ise alveolit gelişebilir. Bilhassa sigara kullanımı bu duruma yol açan başlıca sebeplerden biridir. Ağzı ve diş bakımına dikkat edilmemesi, boşluğun dil ile veya başka cisimlerle kurcalanması, bölgeyi etkileyecek sıcak, soğuk veya baharatlı yiyecekler, kullanlan anestezik madde ve bazı hastalıklar alveolit gelişimine sebep olabilir. Alveolit tuzlu su ile veya bazı gargaralar kullanılarak basit bir şekilde önlenebilir. Ayrıca ihtiyaç halinde hekim kontrolünde sistemik antibiyotik kullanımı gerekebilir. Alveolit oldukça ağrılı bir hastalıktır. Bu sebeple diş çekimi sonrası ağız hijyenine azami gayret gösterilmelidir.

Gece uyutmayan diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl önlenir?

Çoğu hasta ‘Diş ağrısı için evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir?’, ‘Diş ağrısına ne iyi gelir?’ Çürük diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer gibi soruları merak etmektedir. Ancak aktarılacak olan diş ağrısını azaltabilse de önemli olan geçici çözümler değil, kalıcı uygulamalardır. Tuzlu su, dişler arasındaki birikintileri gevşetir ve dezenfektan etkisi ile enfeksiyonu azaltabilir. Bunun için bir çay kaşığı tuz bir bardak ılık suya karıştırılarak ağzı çalkalanır. Yiyecek parçalarının diş fırçası ve diş ipi ile temizlenmesi de etkili olur. Şişlik sebebiyle gerçekleşen diş ağrıları için bız tedavisi önemlidir. Tavsiye edilen ağrı kesiciler de hafif ağrıların azaltılmasında etkili olacaktır.

Diş çekimi hakkında bilgi almak ve muayenemizden yararlanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Güncel diş çekimi fiyatlarımız için tıklayınız.

Diş çekimi sonrası sigara içilebilir mi?

Diş çekimi sonrası sigara içmek çekim boşluğuna kan girişini, pıhtı oluşumunu azaltıcı etki gösterecektir. Ayrıca sigaranın yara iyileşmesini geciktirici ve bağışıklık siteminin zayıflatıcı etkisi sebebiyle enfeksiyona sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Bu sebeple tamamen bırakmak mümkün olmuyorsa dahi diş çekimi sonrası birkaç gün boyunca sigara içilmemesi gerekir.

Diş çekimi sonrası yara ne zaman kapanır?

Diş çekimi sonrası çekim bölgesinin kapanma süresi, boşluğun büyüklüğüne, kişinin yara iyileşme hızına, beslenmeye, diş çekimi sonrası yapılması gerekenler hususunda gösterilen dikkate bağlı olarak değişiklik gösterir. Hafif ve zor olmayan diş çekimi sonrası iyileşme 1 haftayı bulurken, daha ağıt vakalarda iyileşme 3 hafta olabilir. İyileşme konusunda kesin bir süreden bahsetmek zordur.

Hamilelik sırasında diş çekimi yapılır mı?

Hamilelik sırasında diş tedavisi için güvenle lokal anestezik maddeler bulunmaktadır. Ancak diş çekimi için hamilelerin röntgen çektirmesi (diş çekimi için kullanılan röntgen cihazındaki radyasyon düşük olmasına rağmen) önerilmemektedir. Mutlaka çekilmesi gerekiyorsa hamile olan hastaya koruyucu önlük giydirilerek en düşük dozda röntgen çekilmelidir. Söz konusu etkileri sebebiyle hamileliğin ilk ve son 3 ayı içinde iken diş çekimi ertelenmelidir.